Skip to content
Fri fragt ved køb over 500 DKK 100% tilfredshedsgaranti +1000 tilfredse kunder

Oplysningspligt – køb af varer

Rådhuspladsen Ure & Guld ApS, Rådhuspladsen 1, 4200 Slagelse, Danmark, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 58 53 17 32 eller info@ureguld.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

Formål, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag 
Foretager du et køb, registrerer vi en række oplysninger om dig. Herunder navn, adresse, postnr., by, land, telefon, e-mailadresse, ordre, tracking-nummer (levering), betalingsoplysninger og evt. firmaadresse. Oplysningerne anvendes til, at: 

  • identificere dig som køber, hvilket er et krav iht. momsbekendtgørelsen. 
  • tilsende kvittering for køb iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftale) 
  • betaling af ordre iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftale)
  • levering af produkt art. 6, stk. 1, litra b (aftale) 
  • tage kontakt til dig i tilfælde af eksempelvis forsinket levering iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) 

Opbevaring af dine oplysninger 
Regnskabsmateriale vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører iht. bogføringsloven (faktura). 
Oplysninger som ikke anses som regnskabsmateriale slettes, når produktet er leveret og modtaget af køber (e-mailadresse og telefonnummer).
Tracking-nummer vil blive opbevaret i 6 måneder, eftersom at vi oplever, at der kan forekomme fejl ifm. levering iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Vi kan videregive dine oplysninger til følgende modtagere 
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftale): 

  • Leverandør af betalingsløsning – nødvendig for betaling.
  • Fragtvirksomheder – levering af produkt.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlige forpligtelser): 

  • Revisionsselskab, eftersom at regnskabsmæssige oplysninger skal indgå i årsregnskabet iht. årsregnskabsloven og selskabsloven. 

Adgang/overladelse beskyttet ved fortrolighed og databehandleraftale: 

  • Vi anvender it-leverandører som udfører en række opgaver på vegne af os. Der kan være tale om adgang til dine personoplysninger, når vores it-systemer skal vedligeholdes. Herudover overlades dine oplysninger til vores leverandører ifm.: hosting af hjemmeside, support af platform for webshop, – regnskabssystem,-betalingsgateway til hjemmesiden samt logistik- og distributionssystem.

Overførsel til tredjelande 

Der kan være sandsynlighed for, at dine personoplysninger overføres til modtagere uden for EU/EØS, herunder bl.a. USA. Nedenstående organisation har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield samt udarbejdet BCR (bindende virksomhedsregler) for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved en evt. overførsel:

  • Vi anvender Ernst & Young P/S (EY) som revisionsselskab.

EY Privacy Shield certifikat kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNCmAAO&status=Active 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Klage til Datatilsynet 
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Oplysningspligt – henvendelser via hjemmeside 

Rådhuspladsen Ure & Guld ApS, Rådhuspladsen 1, 4200 Slagelse, Danmark, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 58 53 17 32 eller info@ureguld.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger.

Formål, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag 
Du kan henvende dig til os via vores hjemmeside. Her registrerer vi følgende oplysninger: Navn, e-mailadresse, kommentar og telefonnummer (valgfrit). Oplysningerne registreres udelukkende for at kunne besvare din henvendelse og imødekomme dine ønsker bedst muligt iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Opbevaring af dine oplysninger 
Din henvendelse vil blive slettet efter, at denne er blevet besvaret. 

Videregivelse af dine oplysninger 

Overladelse beskyttet ved databehandleraftale: 
Når vi modtager din henvendelse via vores hjemmeside, så vil dine oplysninger automatisk blive overladt til vores it-leverandører som sikrer forsvarlig håndtering af e-mails, reetablering af data i tilfælde af it-sammenbrud (backup) samt hosting af hjemmeside.

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet 
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Back To Top
Søg